Selasa, Januari 19, 2010

Sampan Benru Dadi

Pelam Goa-Pelam Goa—Ngonok Bua Lako Ai—Boe Kakakan Leng Bote. Salam Doa Salam Doa—Lako Si Sai Si Sai—Lako Kabaketong Ate. Kupandang Punti No Punti—Kupandang Kalong No Kalong—Kupandang Pakis Nong Roat. Kupandang Puti No Puti—Kupandang Balong No Balong—Kupandang Patis Ke Boat. Kubara Jaran Ko Badi—Kusangola Lutuk Tingi—Lantas Pola Bao Batu. Kanatang Kaku Ko Andi—Kudatang Temung Kajangi—Lema Na Bola Pang Aku


Rancik
Sampan Ode Benru Dadi—Balabu Pang Siding Sia—No Tulang Pendi Gamana. Sampan Ode Benru Dadi—Balabu Pang Siding kami—Bongkar ning Nyonde Pati Ling. Nosoda Ade Kubentan—Godong Kayusi Salamar—Kanga Panumpan Tungining. Sia Ngining Aku Rara—Tusatempu Melasakan—Lema Rangkop Ban Salingong. Bangkat Ode Segi Empat—Tudaet Padu Ke Tamba—Tuser Bini Sabelik. Batamo Tudatang Antat—Lamin Kurang Sia Tamba—Lamin Lebe Na Samalik.

Mawa ade Sia Antat--Nosi Jina Yatupikir--Nyonde Ada Ke Kadatang. Leang Jepang Tanda Nyonde--Katubalo Tanja Bebek--Yakamata Nange Langkap. Na kamata Nange Langkap--Lamin Kurangsi Bagowe--Bebek Kamelar ning Ai.

Tidak ada komentar: