Kamis, Mei 14, 2009

UMAK TAMPO LIMUNG

Fathi Yusuf

Bagianmo Lampa Ning Aku
Mara Umak Tampo Limung
Kalisu Majun Joq Token

Naq Lusut Kane We Kemang
Keang Kueras Ling Manus
Pola Panumpan Tungining


Matulang Mata Matangar
Panto Kemang Kaq Muboloang
Loq Ke Lusut Mutele

Musabar Kau We Ate
Beling Tutingi Naq Nyamung
Kita Tueras Pamendi

Ado E Nanta Parana
Montok Liuk Ning Bagian
Basaqmo Tutu Salingong

Lirik: Dayat Yaseen

Tidak ada komentar: